Darbo užmokesčio koeficientai:

 

Direktorė 15
Skyriaus vadovė 12,9
Vyr. buhalterė 14
Būrelių, kolektyvų vadovai:
Specialistas AU 12,85
Specialistas AN 11,05
Specialistas V 8,25
Valytoja 6,56
Kūrikas 6,56
Pastatų priežiūros darbininkas 6,56
Elektrikas 7,625
Kiemsargis 6,56

 

Comments are closed.