Juodojo birželio atminimo akcija

Birželio 13 d. 20 val.  Palomenės kapinėse prie Rūpintojėlio skulptūros, pastatytos amžino poilsio atgulusiems palomeniečiams, bus uždegtos žvakutės, giedamos giesmės, tremtinių dainos.

Kviečiame visus ateiti

You may also like...

Comments are closed.