Komisijos ir darbo grupės

  • Turto inventorizacijos, turto tikrosios vertės ir nuvertėjimo požymių nustatymo komisija;
  • Materialinių vertybių nurašymo komisija;
  • Viešųjų pirkimų komisija.

Comments are closed.