Palomenės kultūros centras atšaukia renginius dėl COVID-19

Palomenės kultūros centras dėl COVID-19 viruso kovo 13-27 dienomis lankytojų neaptarnauja. Veiklos stabdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktais nurodymais. Būkime dėmesingi, atsargūs ir visi rūpinkimės vieni kitų saugumu.
Informacijai tel. Nr 8 656 19 517.

You may also like...

Comments are closed.