Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai skirtas virtualus turas Palomenės seniūnijoje

     Kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną sveikiname Lietuvos karius. Linkime, kad niekada netrūktų ryžto, neišsektų jėgos, nesukluptų kryžkelėje, kad nenusigręžtų sėkmė, lydėtų vienybė! 
      Minėdami partizanų pagerbimo dieną, dalinamės Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės 208 pėstininkų kuopos vado, kpt., Eugenijaus Mickevičiaus parengtu virtualiu atmintinų vietų maršrutu Palomenės apylinkėmis.

GELTONA:
Startas: 1) 37176 90724, Palomonės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia.
2) 8,5 km., 40213 98685, Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia, Didžiosios Kovos apygardos slaptavietė.
3) 16,5 km., 44502 92455, 1945 m. I pasaulinio karo vokiečių karių kapinės, Žaliuko Leono palaidojimo vieta.
4) 22,5 km. 40215 94312, Partizano žuvimo vieta Bartkuškoje.
Finišas: 1) 29,5 km., 37176 90724, Palomonės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia.


ŽALIA:
Startas: 1) 37176 90724, Palomonės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia.
5) 3,7 km., 34437 89994, 1863 m. kovo 1 d. Kautynės prie Krušonių.
6) 13,7 km., 31092 87880, Beištrakių miško pilkapiai.
7) 17,2 km., 26980 88798, Pašulių kapinės, Partizanų palaidojimo vieta.
8) 18,2 km., 26350 88308, 1945-04-12 d. Didžiosios Kovos apygardos „MORKOS“ būrio partizanų kautynių ir žūties vieta.
9) 19,5 km., 26049 87211, Guronių pilkapiai.
10) 23,5 km., 29339 85640, Antra pagal dydį Liepa Lietuvoje.
11) 25,2 km., 31296 85684, Botaninis – Zoologinis draustinis – Būdos miškas.
Finišas: 1) 30,6 km., 37176 90724, Palomonės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia.


RAUDONA:
Startas: 1) 37176 90724, Palomonės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia.
5) 3,7 km., 34437 89994, 1863 m. kovo 1 d. Kautynės prie Krušonių.
6) 13,7 km., 31092 87880, Beištrakių miško pilkapiai.
12) 17,7 km., 31708 89160, Partizanų bunkerio ir jų žuvimo vieta Beištrakių miške.
13) 24,7 km., 26979 91410, Dviejų Vyčio Kryžiaus ordinų kavalieriaus, 8 – tojo pėstininkų Vaidoto pulko kario Gerbausko Bernardo palaidojimo vieta.
7) 21,6 km., 26980 88798, Pašulių kapinės.
8) 22,6 km., 26350 88308, Partizanų žuvimo vieta.
9) 23,9 km., 26049 87211, Guronių pilkapynas.
10) 27,9 km., 29339 85640, Antra pagal dydį Liepa Lietuvoje.
11) 29,6 km., 31296 85684, Zoologinis draustinis – Būdos miškas.
Finišas: 1) 35 km., 37176 90724, Palomonės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia.


You may also like...

Comments are closed.