Projektai

NVŠ studija „Kūrybos versmė“

        Programos įgyvendinimo metu kiekvienam jo dalyviui suteikiama galimybė išbandyti savo jėgas įvairiomis dailės ir tautodailės technikomis, ugdyti vaizduotę, atrasti savo gebėjimus kuriant meninius darbus. Kūrybinėje erdvėje numatytų veiklų pagrindu mokomasi dailės, jos raiškos būdų ir technikų, susipažįstama su tautodaile. Praktinių veiklų metu skatinamas vaikų kūrybiškumas, originalumas ir žingeidumas, suteikiama  galimybė kurti, eksperimentuoti su įvairiomis žaliavomis. Vaikai įgyja savybių būti atsakingais, nuosekliais ir kruopščiais meno kūrėjais. Užsiėmimų metu išmoksta naudotis porceliano, stiklo, akriliniais ir aliejiniai dažais, pinti vytelėmis, lipdyti iš molio, velti iš vilnos, mokosi floristikos meno gaminant puokštes, verbas, pinti Vėlinių bei Advento vainikus, įvaldo dekupažo techniką, geba vašku marginti Velykinius margučius. Užsiėmimų metu skiriamas maksimalus dėmesys kiekvienam vaikui – ugdyti vaiką kaip asmenybę, pagal savo asmenines ypatybes, plėtoti savo krašto kultūros tradicijas, išsaugant tautiškumą. Organizuojama ekskursija į Pivašiūnų amatų centrą, amatininkų dirbtuves dalyviams suteikiama galimybė susipažinti su profesionaliu tautodailės menu, sužadinama vaizduotė, suteikta erdvė platesniam meno pažinimui, idėjų plėtrai, ugdomi socialiniai įgūdžiai, atsakomybė, drausmė ir bendravimo etika.

Kelias į laisvę       

     Palomenės seniūnija bei apylinkės yra iškirtinės dėl partizanų, politinių kalinių gausos. Šiose vietovėse buvo anksčiausiai susikūrusi apygarda. Todėl šiose vietovėse ne tik slapstytasi ir kovota, bet ir ne kartą posėdžiauta, įrengtas partizanų štabas, bunkeriai, rengti planai. Siekiant įprasminti ir priminti visuomenei apie svarbius įvykius, 2019 m. rugpjūčio 31 d. organizuota istorinė-pažintinė kelionė „Kelias į laisvę“. Minėta kelionė sulaukė didelio susidomėjimo. Joje dalyvavo 50 Kaišiadorių, Kauno, Alytaus, Jonavos, Vilniaus rajonų gyventojai ir 15 Kunigaikščio Vaidoto bataliono karių (aplankytos vietos nurodytos žemiau).
    Skatinant kultūrinį pažinimą, ugdant patriotiškumą ir siekiant atskleisti regiono savitumą, tęsiant projektinę veiklą, 2020 m. rugpjūčio mėn. organizuojama pažintinė kelionė, kurios metu aplankoma DKA Laivės kovas įamžinančios vietos Kaišiadorių ir Širvintų rajonuose. Birželio mėn. planuojamas susitikimas su istorinius įvykius menančiais žmonėmis.
2019 m. aplankytų vietų maršrutas

Projektas teiktas LTKT, finansuotas Kaišiadorių rajono savivaldybės, rėmėjų ir kultūros centro lėšomis.

Vaikų ir jaunimo dienos stovykla „Pušynėlis“

     Vaikų ir jaunimo stovykla „Pušynėlis“ organizuojama nuo 2009 m. Stovykla turi savo tradicijas. Stovyklautojai turėdavo galimybę susipažinti su Zūbiškių kraštu ir jo žmonėmis (stovykla organizuojama Zūbiškių kaime), sportuoti, kiekvienos stovyklos metu veikdavo dirbtuvėlės, kuriose kiekvienas galėjo pasirinkti sau mėgstamą veiklą: pinti vytelėmis, piešti, lipdyti iš molio, gipso, modelino ir kt. Stovykloje vadovaujamasi šiais principais: bendradarbiauti ir būti draugiškam, teigiamai vertinti save ir kitus, skatinti saviraišką, visuomeniškumą, o šeima – vertybė. Stovyklos šūkis „Visada nugali draugystė!“.
     2019 m. organizuota stovykla vyko liepos 1-5 d. Palomenės kultūros centro Zūbiškių salėje. Stovyklautojai turėjo galimybę susipažinti su Zūbiškių kraštu ir jo žmonėmis, sportuoti, kiekvienos dienos metu veikdavo dirbtuvėlės, kuriose kiekvienas galėjo pasirinkti sau mėgstamą veiklą: pinti vytelėmis, piešti, lipdyti iš molio, gipso, modelino ir kt. 
     Neatsižadant ankstesnių tradicijų, jas puoselėjant, organizuota stovykla „Pušynėlis“ 2019 metais turtingesnė išvykomis. Kiekviena diena buvo vis kitokia: pirmadienis – tai „Draugystės šventė“, kurios metu susipažinome vieni su kitais, dainavome, šokome, žaidėme, mokėmės gaminti burbulams skirtas lazdeles ir pačius burbulus, to vaikus mokė Valerija Jankauskienė su dukra Aura. 
    Antradienį pažindinomės su kaimynais. Vykome į Žaslių kultūros ir tradicinių amatų centrą, kuriame skanavome ir sužinojome apie „Žaslietišką košę“ (kugelį), klausėmės apie vilnos kelią, jos paruošimą, Žaslių krašto istorijų ir padavimų. Vykome į kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškę, aplankėme Žaslių geležinkelio stotyje esantį paminklą, atminti žuvusiems traukinio katastrofoje, kurioje pagerbėme žuvusius tylos minute, uždegėme žvakelę.
    Trečiadienį susipažinome su Palomenės parapijai pradėjusiu vadovauti klebonu Algirdu Akelaičiu, kuris nestokojo energijos ir pamokė vaikus smagių žaidimų. Kartu aplankėme Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčią, kurioje minėme mįslę – kiek bažnyčioje yra kryžių ir kuris jų yra didžiausias. Atsisveikinę keliavome į kaimo turizmo sodybą „Senasis Gegužinės ūkis“. Ten mus pasitiko sodybos šeimininkas, kuris papasakojo apie bažnyčias, buvusias Gegužinėje, avytes ir akliukus. Džiaugiamės, kad nors diena buvo lietinga, tačiau spėjome ant laužo išsikepti dešreles. 
   Ketvirtadienį ieškojome „lobio“, repetavome, dainavome, šokome, žaidėme ir svečiuose sulaukėme Kredito unijos valdybos narės Reginos Griesiuvienės, kuriai pademonstravome darbelius, kuriuos gaminome kiekvieną dieną, dainas kurias smagiai dainavome stovyklos metu.
     Penktadienį važiavome į Kernavėje vykusį festivalį „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje 2019“. Čia žaidėme senovinius žaidimus, kovojome ir rungtyniavome, domėjomės  senaisiais amatais.

       Projektas finansuotas rėmėjų bei Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo švietimo projektų rėmimo lėšomis. 

Comments are closed.