Sekminės Gegužinėje

Sekminės – tai žemdirbių, piemenų šventė, kai pagerbiama augmenija, naminiai gyvuliai. Jų metu ypatingas dėmesys skiriamas medžiams. Lietuvių mitologijoje medis užimą ypatingą vietą – savo strūktūra atitinka pasaulio sandarą. Medžio lapija simbolizuoja dangų, kamienas – žemę, o jo šaknys – požemio sferą. Pavasarį pirmiausia sužaliuoja beržai, todėl nieko keisto, jog šis medis, siejamas su atgimimu, ir tampa vienu iš pagrindinių šventės elementų. Senovėje tikėta, jog sode pasodinti beržai ar tiesiog į namus atneštos jaunos, kvepiančios, neseniai išsprogusio beržo šakelės saugo nuo piktų dvasių, neša laimę. Josios pasisemti galėjo ir tie, kurie nepabūgę lietaus pro beržų šakelėmis apkaišytus vartus skubėjo į Gegužinės bažnyčią. O išklausę šv. Mišių – į Palomenės kultūros centro organizuotą šventę, kuri vyko čia pat – klebonijoje. Palomenės KC Zūbiškių padalinio vadovė Nijolė Nartautienė susirinkusiems priminė šios pavasario ir žalumynų šventės papročius. Folkloro kolektyvo „Verpeta“ vadovė Valerija Jankauskienė mokė ratelių, žaidimų bei liaudies dainų. Kiekvienas turėjo progą pasitikrinti savo gudrumą ir įminti minklę, pabandyti prisiminti ir padeklamuoti eilėraštį. Ir ne tik apie pavasarį ar žalumynus, bet ir apie tai, kas neša laimę… Lietus prausė bundančią gamtą, o į šventės šurmulį įsisuko ir piemenėliai… Kaip gi kitaip… Seniau Lietuvoje Sekminės ir vadintos piemenėlių švente. Tą dieną mažieji padūkėliai neganydavo gyvulių, o vaišindavosi, linksmindavosi. Galvijų galvas papuošę dar iš vakaro nupintais gėlių vainikais jie pargindavo juos namo ir puotaudavo. Puotos būta ir Gegužinėje. Įsivaizduokit ant laužo keptos kiaušinienės gardumą iš septyniasdešimties kiaušinių! O kur dar suneštiniai: pyragai, pynės ir pynutės, naminiai sūriai, lašiniai ir duona, beržų sula, žolelių arbata… Kokios vaišės be vyriausio kerdžiaus, kuris senovėje ne tik vaikus piemenėlių amato mokė, bet ir karves vainikuodavo… Jo pareigas šįsyk prisiėmė Gintaras Černiauskas. Tik kaip tikras džentelmenas privilegiją karvę papuošti kvepiančiu gėlių vainiku jos šeimininkei Rasai Daugėlaitei perdavė. Tegul žinos ši, kaip kartais piemenėliams sunku su jos Coliuke pievose susitarti, jog svetimų dobilų nerupšnotų… Ne tik šventėse skambančios liaudies dainos, iš kartos į kartą perduodamos žinios apie senovės šventes mūsų tradicijas saugo… Palomenės KC direktorės Virginijos Kudaševičienės teigimu, papročius bene geriausia išsaugoti juos gyvu pavyzdžiu rodant. Juk ar ne tokiu būdu bene geriausiai atskleidžiamas tradicijų grožis? Puoselėti tautiškumą ir neužmiršti papročių kviečia ir kiti šventės organizatoriai – Nijolė Nartautienė, Evelina Senkevičiūtė, Janina Matačiūnienė. Jos primena: neišmeskite per Sekmines nuskintų ar juo labiau pašventintų kvapnaus beržo šakelių. Saugokite jas visus metus, apkaišykite jomis namo pastogę. Tuomet namiškiai gyvens taikoje, bus linksmi ir laimingi…

You may also like...

Comments are closed.