PATVIRTINTA
Palomenės kultūros centro direktoriaus
2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V – 1