Geografija

       Palomenė – 9 km. į šiaurę nuo Kaišiadorių nutolusi gyvenvietė. Tai Palomenės seniūnijos centras. Per Palomenę teka Lomena – kairysis Neries intakas. Į Lomeną įteka Živinta. Gyvenvietėje yra du tvenkiniai, per kuriuos į Lomeną teka Vertimas. Per Palomenę nutiestas kelias Kaišiadorys-Jonava.

       Istorija

       Apie senuosius šio krašto gyventojus liudija Lomenos pakrantėje rastas mezolito laikų radinys –  raginis kaltelis. Palomenės vardas minėtas dar Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais. Išlikę LDK kariuomenės dokumentai liudija apie Palomenskio (Palomenės) dvarą netoli Žiežmarių. Kauno Vytauto Didžiojo Karo muziejuje saugomas 1625 m. rašytas Palomenės dvaro valstiečių susitarimas su kaimyninio dvaro valstiečiais dėl pono Palomenskio turto pasidalijimo. Pasirodo, valstiečiai apiplėšė savo poną ir nutarė pasidalinti jo turtą. Vėliau (1795 m.) Palomenės palivarkas su 1 sodyba ir 9 gyventojais priklausė Mykolui Zaleskiui – Zaleskių giminės šiame regione pradininkui. Tuo metu šalia palivarko buvo bajorkaimis su 6 sodybomis. Jose gyveno 43 asmenys.

      Palomenės vardas minėtas ir 1863–1864 metų sukilimo metu. 1863 m. vasario 26 d. į Palomenę atvyko apie 200 šautuvais, kardais ir pistoletais ginkluotų sukilėlių. Tų metų liepos 11 d. prie Palomenės susikovė I. Pasierbskio vadovaujamas sukilėlių būrys ir pulkininko Tisdelio vadovaujamas 3 kuopų dalinys. Sukilėliai buvo priversti trauktis. Šiame sukilime dalyvavo du Palomenės gyventojai – F. Sedleckis ir J. Vaicekauskas.

    1915 m. įkurta Palomenės parapija. Tuo metu Palomenės vardu buvo vadinamas kaimas, dvaras ir palivarkas. Toks gyvenvietės skirstymas išliko beveik iki XX a. vidurio.

LANKYTINOS VIETOS PALOMENĖS SENIŪNIJOJE

           Apie seniausią istorinį šio krašto laikotarpį liudija akmens amžiaus gyvenvietės. Jų pėdsakai aptikti Zūbiškių ir Rusių kaimus skalaujančiose Neries pakrantėse. Palomenės seniūnijoje aptikta ir pilkapynų (Rusių, Šilinių, Beištrakių kaimuose). Vis tik lankytinų kultūrinių turizmo objektų Palomenės seniūnijos teritorijoje  nėra daug.  Žymiausi iš jų yra šie:

  • Palomenės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia,
  • Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Šv. Mergelei Marijai bažnyčia.