Palomenės kultūros centro dramos studija

Dramos studijos vadovė Nijolė Sedleckaitė

Studija savo veiklą pradėjo 2021 m. rugsėjo mėnesį.

Kolektyvas yra aktyvus Palomenės kultūros centro bendruomenės narys, dalyvauja centro organizuojamose renginiuose.

Pagrindinis dėmesys yra skiriamas saviraiškai ir įvairiapusiškam kūrybiniam žmogaus vystymuisi.

.

 

Palomenės kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Gama“

Vokalinio ansamblio vadovė Regina Griesiuvienė

Kolektyvas savo veiklą pradėjo 2021 m. kovo mėnesį. Kolektyve dainuoja įvairių profesijų ir pomėgių moterys, kurias vienija meilė muzikai ir noras dainuoti, tobulėti, koncertuoti ir keliauti.

Nuo pat susikūrimo dienos kolektyvas aktyviai įsiliejo į kultūros centro veiklą. Pirmasis pasirodymas įvyko 2021 m. gegužės 28 d. renginyje „Ir tau vienai tikėt galiu…“, skirtame poeto Vytauto Mačernio metams.

Ansamblio repertuarą sudaro populiarios Lietuvos kompozitorių dainos, romansai, liaudies dainos.

Studija „Kūrybos versmė“

2020 m. vasario 10 d. pradėjęs veikti neformaliojo vaikų švietimo būrelis, kurio dalyviai yra 7–16 m. Būrelį lanko 18 Palomenės seniūnijoje gyvenančių ir atvykstančių vaikų.

Programos įgyvendinimo metu kiekvienam jo dalyviui suteikiama galimybė išbandyti savo jėgas įvairiomis dailės ir tautodailės technikomis, ugdyti vaizduotę, atrasti savo gebėjimus kuriant meninius darbus. Kūrybinėje erdvėje numatytų veiklų pagrindu mokysis dailės, jos raiškos būdų ir technikų, susipažins su tautodaile. Praktinių veiklų metu skatinsime vaikų kūrybiškumą, originalumą ir žingeidumą, suteikdami jiems galimybę kurti, eksperimentuoti su įvairiomis žaliavomis.

Vaikai įgis savybių būti atsakingais, nuosekliais ir kruopščiais meno kūrėjais. Užsiėmimų metu išmoks naudotis porceliano, stiklo, akriliniais ir aliejiniai dažais, pinti vytelėmis, lipdyti iš molio, velti iš vilnos, mokysis floristikos meno gaminant puokštes, verbas, pinti Vėlinių bei Advento vainikus, įvaldys dekupažo techniką, gebės vašku marginti Velykinius margučius. Užsiėmimų metu bus skiriamas maksimalus dėmesys kiekvienam vaikui – ugdyti vaiką kaip asmenybę, pagal savo asmenines ypatybes, plėtoti savo krašto kultūros tradicijas, išsaugant tautiškumą.

Organizuotose ekskursijose į Pivašiūnų amatų centrą, amatininkų dirbtuves dalyviai turės galimybę susipažinti su profesionaliu tautodailės menu, sužadins vaizduotę, bus suteikta erdvė platesniam meno pažinimui, idėjų plėtrai, ugdomi socialiniai įgūdžiai, atsakomybė, drausmė ir bendravimo etika.

Taikomoji dekoratyvinė dailės studija

Tikslas – lavinti vaikų ir suaugusiųjų gebėjimus, mokyti įvairių amatų bei jų atlikimo technikų

Taip pat ugdyti kūrybiškumą, tenkinti jų asmeninius kūrybinius poreikius bei kelti motyvaciją asmeninei dailės raiškai ir idėjų įgyvendinimui; praktiniam taikymui asmeninėje erdvėje.
Uždaviniai:
• Skatinti etnokultūros, amatų pažinimą ir puoselėjimą;
• Žinoti dailės raiškos priemones, jas pažinti, eksperimentuoti ir naudoti kūrybinėje veikloje;
• Eksperimentuoti su gamtinėmis medžiagomis (floristika), gaminti proginius dirbinius:
• Mokėti dirbti su įvairiomis medžiagomis bei priemonėmis;
• Skatinti estetiškumą bei išradingumą;
• Gebėti realizuoti idėjas ir būti kūrybiškais;
• Skatinti žmones imtis kūrybos;
• Burti si suburti kuriančius žmones;
• Mokytis floristikos meno;
• Mokytis tekstilės gaminių gaminimo pagrindus;
• Dalyvauti Palomenės kultūros centro bei rajoninėse organizuojamuose parodose, renginiuose;
• Mokytis naujų taikomosios dailės technikų, eksperimentuoti.
Užsiėmimai įprastai vyksta pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 15 val.

Palomenės kultūros centro Zūbiškių moterų vokalinis ansamblis „Šilaja“

Palomenės kultūros centro Zūbiškių moterų vokaliniam ansambliui nuo jo susikūrimo (2009 m.) vadovauja Valerija Jankauskienė.

Ansamblis populiarina vokalinę muziką. Kasmet atnaujinamą repertuarą sudaro populiarios lietuvių liaudies dainos, romansai, patriotinės, partizaninės dainos.
Ansamblis yra paruošęs kelias koncertines programas:
•  ,,Senos dainos-geros dainos, šiandien skamba vėl naujai“,
•  patriotinių dainų ,,Dainuoju Lietuvai“,
• romansų „Tylūs armonikos tonai“,
•  romansų ,,Kai žydės jazminai“,
• partizaninių ir patriotinių dainų programa ,,Mėnulis mano tėvas“,
• Advento giesmės ,,Per tylųjį Adventą“.
Vokalinio kolektyvo „Šilaja“ dainos skamba ne tik kultūros centro ir Zūbiškių struktūrinio padalinio renginiuose, bet ir rajone bei už jo ribų. 2014, 2015, 2016 m. vokalinis kolektyvas dalyvavo tiesioginėje LRT laidoje ,,Duokim garo!“. 2017 m. dalyvavo Anykščių kultūros centro organizuojamoje tradicinėje romansų atlikėjų šventėje ,,Aukštaitijos žiedynai“. Kolektyvas organizuoja romansų vakarus Palomenės seniūnijos kaimuose. Jis dažnas svečias senelių globos namuose, Abromiškių reabilitacinėje ligoninėje. Rajono ribose aktyviai dalyvauja kasmet organizuojame Vasario 16-osios minėjime Kruonio šile, yra dalyvavę Kaišiadorių kultūros centro ansamblių festivalyje ,,Lietuva, kai aš tave tariu…“, romansų vakaruose ,,Gegužės žiedai“ Neprėkštos bibliotekoje, ,,Kai žydės jazminai“ Rusių kaime, ,,Aš be tavęs-kaip paukštis be sparnų“ prie Gudienos tvenkinio, ,,Tu ateik į pasimatymą“ Rumšiškių kultūros centro Pravieniškių padalinyje. Moterų vokalinis ansamblis „Šilaja“ didžiąją dalį dainų atlieka pritariant gitarai ir akordeonui.