Dokumentai

Darbo užmokesčio ataskaita

Viešųjų pirkimų planai, ataskaitos ir taisyklės

Korupcijos prevencijos programa, tvarkos aprašas ir kita.

Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 3 d.  įsakymu Nr. V1-792 „Dėl pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašo patvirtinimo“, pretenduojant į Palomenės kultūros centro direktoriaus pareigybę turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis.

Palomenės kultūros centro direktoriaus 2016 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 23 korupcijos prevencijos ir kontrolės Centre funkcijas pavesta atlikti Zūbiškių struktūrinio padalinio vadovei Nijolei Nartautienei.

Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti prašymu, skundu ar pareiškimu raštu adresu Lomenos g. 31, Palomenės k., Kaišiadorių r., skambinti telefonu 8 656 19 508 arba elektroniniu paštu nijole.nartautiene122@gmail.com

Komisijos ir darbo grupės

  • Turto inventorizacijos, turto tikrosios vertės ir nuvertėjimo požymių nustatymo komisija;
  • Materialinių vertybių nurašymo komisija;
  • Viešųjų pirkimų komisija.

Renginių programos

Paslaugos

Ruošiama