Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 3 d.  įsakymu Nr. V1-792 „Dėl pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašo patvirtinimo“, pretenduojant į Palomenės kultūros centro direktoriaus pareigybę turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis.

Palomenės kultūros centro direktoriaus 2016 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 23 korupcijos prevencijos ir kontrolės Centre funkcijas pavesta atlikti Zūbiškių struktūrinio padalinio vadovei Nijolei Nartautienei.

Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti prašymu, skundu ar pareiškimu raštu adresu Lomenos g. 31, Palomenės k., Kaišiadorių r., skambinti telefonu 8 656 19 508 arba elektroniniu paštu nijole.nartautiene122@gmail.com