Įvykę renginiaiNaujienos

PARODA „RAGANOS, BURTININKAI, ŽMONĖS BLOGOMIS AKIMIS“. Parodos autorė Rita Balkutė

By 2021-04-0129 balandžio, 2021No Comments

Jau daugiau kaip 28 metus Rita Balkutė rengia, organizuoja ir pati dalyvauja ekspedicijose. Jos tyrinėjimų sritis – liaudiškas žmogaus supratimas: dvasinė ir kūniška žmogaus sandara, sveikatos ir ligų samprata, ligų diagnostika, gydymo būdai bei priemonės.
Nuo 1982 metų ji surengė daugiau kaip 130 ekspedicijų, užrašė per 15000 vnt. medžiagos. Ekspedicijas Rita Balkutė rengia Lietuvoje bei lietuvių gyvenamose teritorijose Baltarusijoje ir Lenkojoje (Varnavo, Apso ir Punsko apylinkėse).
Rita Balkutė yra elektroninės knygos „Liaudies magija: užkalbėjimai, maldelės, pasakojimai XX a. pab. – XXI a. per. Lietuvoje“ (Vilnius, 2003) autorė. Ji taip pat yra sukūrusi antropologinius filmus „Emilija“ (antropologinis videofilmas apie žoliavimo ir tepalų gaminimo tradiciją Žemaitijoje, 2001); „Обряды исцеления у святых источников в Литве: святой источник в Ужпаляй“ (Салехард, 2020); „Žemaičių Kalvarijos atlaidai“ (antropologinis videofilmas apie gydomąją magiją šventose vietose, 2002); „Veisiejų atsimainymo atlaidai“ (antropologinis videofilmas apie gydomąją magiją šventose vietose, 2005); „Parbėg laivelis“ (videofilmas apie tarptautinį folkloro festivalį Klaipėdoje, 2002); „Užkalbėtojos“ (antropologinis videofilmas apie užkalbėjimų tradiciją Aukštaitijoje ir Dzūkijoje, 2002); Оля Рыбаковаю На перекрестке традиций“ (к вопросу о современном состояний знахарства в Литве, 2004); „Velykų bobutė“ (antropologinis videofilmas apie Velykų papročius Šakių rajono Sintautų apylinkėse, 2010); „Rugiapjūtė: „svečias“, jievaras, vainikas“ (antropologinis videofilmas apie rugiapjūtės papročius Trakų rajono Onuškio apylinkėse, 2012); „Vilnius Sigito Lasavicko akimis“ (dokumentinis filmas apie architektą Sigitą Lasavicką, 2012); „Gyvenimo ratas“ (laiko atspindžiai lietuvių liaudies šventėse ir papročiuose, 2012) ir kt. Rita Balkutė taip pat yra paskelbusi 39 straipsnius užsienio ir Lietuvos periodiniuose leidiniuose lietuvių liaudies medicinos, papročių, tikėjimų, magijos temomis.
Per visus ekspedicijų metus Rita Balkutė patyrė didžiulį džiaugsmą ir malonumą ne tik bendraudama su labai įdomiais, spalvingais, gražiais žmonėmis, bet ir juos fiksuodama fotografijose. Pirmoji jos fotografijų paroda „Veprių apylinkių pateikėjai ir jų mintys“ įvyko 2001 metais Ukmergės rajono Veprių seniūnijoje.
Dabartinėje parodoje, pavadintoje „Raganos, burtininkai, žmonės blogomis akimis“, pristatomi išties įdomūs, tikri kaimo žmonės, papasakoję Ritai ne vieną istoriją apie raganas ar burtininkus, žmones, turinčius blogas akis ir taip kenkiančius ne tik žmonėms, bet ir gyvūnams, augalams, net daiktams. Įdomu tai, kad nuotraukose užfiksuoti ir patys blogų akių turėtojai – tikri burtininkai ir raganos. Čia galima pamtyti kokias maginiais veiksmais patariama apsisaugoti nuo raganų kenkimo, blogų akių poveikio ir t. t. Po nuotraukomis pateikti trumpi pačių pateikėjų autentiški pasakojimai.
Ši paroda – tai liudijimas, apie neįkainojamą Ritos Balkutės atliekamą darbą fiksuojant ir saugant dvasinį lietuvių tautos paveldą.
Paroda surengta VšĮ Ritos Balkutės fondo lėšomis. Rita Balkutė dėkoja UNESCO už galimybę eksponuoti parodą, dėkoja rėmėjams Daliai ir Sigitui Stanevičiams, Petrui Jonušui, Gretai Motiejūnienei. Taip pat dėkoja Daliui Regelskiui ir Vitai Blažiūnienei.
Iki pasimatymo kitose parodose, kur bus pristatyti užkalbėtojai ir žolininkai.