Naujienos

SEPTYNIŲ BROLIŲ MIEGANČIŲ DIENA

Liepos 10-oji yra Septynių brolių miegančių diena. Pagal šios dienos orus buvo sprendžiama, kokie orai bus likusią vasaros pusę.
Senovėje buvo tikima, kad jei liepos 10 d. lyja be perstojo, tai lis dar septynias dienas, o gal net ir septynias savaites! Pastarosios ir vadinamos „Septyniais broliais miegančiais“ arba „mižniais“.
Jei šią dieną iš viso nelyja, irgi nėra gerai, nes tai pranašauja sausrą. Manyta, kad tokiu atveju derlius bus mažas.
************************
Iš kur atsirado toks palyginimas?
* Krikščionybės istorijoje užfiksuotas įvykis, kai apie 161-180 m. septyni broliai ir jų motina romėnė Felicita, I a. po Kristaus Romoje gyvenusi turtinga našlė, buvo nukankinti už Kristaus tikėjimo išpažinimą. Moteris apaštalavusi tarp pagonių, todėl krikščionys ją vertę išsižadėti savo tikėjimo. Sūnūs, verčiami atiduoti pagarbą pagonių dievams, griežtai tam pasipriešino, tada buvo pasmerkti kartu su motina myriop. Taigi krikščionys 7 brolius miegančius sieja su šiuo faktu: liepos 10-os rytą danguje trumpam pasirodo Sietynas (astronomų žvaigždėlapiuose -Plejadės, padrikasis žvaigždžių spiečius M45 Tauro žvaigždyne), sudarytas iš septynių žvaigždžių – tikima, kad tai septyni broliai pasirodantys danguje Sietyno žvaigždyno pavidalu ir vėl užmiegantys
* Septynių brolių miegančių dienos pavadinimas siejamas su legenda apie septynis brolius – tikėjimo kankinius, stačiusius katalikų šventovę Kijeve: jie nuvargo ir prigulė pailsti, bet įmigę taip kietai, kad miega iki šiol. Tikima, kad broliai turėję septynias Kristaus žymes ir galią nulemti vasaros orus.
* „Dievas prisakė šventajam Petrui tvarkyti orą. Bet Dievas kalbėjo lenkiškai, nes buvo ponas, o Petras buvo iš prasčiokų ir nemokėjo lenkiškai, todėl jo nesuprato. Dievas pasakė Petrui, kad jis užleistų lietų tada, kai žmonės „prosit“ (prašo), o Petrui pasigirdo, kad kai „kosit“ (šienauja). Kai tik žmonės pradeda pjauti šieną, šventasis Petras ir užleidžia lietų.“ (Lietuvių etiologinės sakmės, 2007)

(pagal lt.wikipedia.org; day.lt;
llbm.lt; vydija.lt;
mokovas.wordpress.com)