Naujienos

SPALIO 4-OJI – ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO, GYVŪNŲ GLOBĖJO DIENA

Kasmet spalio 4-oji minima kaip Pasaulinė gyvūnijos ir švento Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo, diena. Po mirties Pranciškus Asyžietis buvo paskelbtas šventuoju – gyvūnų ir gamtos globėju. Tad šią dieną daugelyje pasaulio šalių stengiamasi įvairiomis akcijomis priminti šio iškilaus žmogaus idėjas, skatinusias meilę ir rūpestį gyvūnais.
*****************
Šv. Pranciškus Asyžietis – vienas artimiausių lietuviškai dvasiai krikščionių, maldose bei giesmėse šlovinęs sesę saulę, brolį mėnulį, net brolį vilką ir sesę mirtį, basakojis šventasis, sakęs pamokslus paukščiams ir žuvims, ugniai ir vandeniui, vėjui ir lietui…
*****************
Pranciškonai – bene pirmieji krikščionių vienuoliai, įsikūrę Lietuvoje: pranciškonai misionieriai minimi Mindaugo, Gedimino laikais, bet vienuolynai ėmė kurtis tik po Lietuvos krikšto 1387 m. Du pirmieji Vilniaus vyskupai Andrius (1388-1398) ir Jokūbas (1398-1407) buvo pranciškonai. O jau 1400 m. Kaune, ant Nemuno kranto pastatyta Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų (Vytauto) bažnyčia, įkurtas pranciškonų vienuolynas.
******************
Žinomas „švento Pranciškaus varpelis“, kuriuo skambindami ir melsdamiesi šią dieną apeidavo pasėtų rugių dirvas. Liaudyje šv. Pranciškus ir šv. Brigita (spalio 8 d.) laikyti augalų, gyvulių globėjais.

Daugiau apie Pranciškų Asyžietį: https://www.vle.lt/straipsnis/pranciskus-asyzietis/

(pagal vmvt.lt; vle.lt; vydija.lt;
checkthatplace.com; xxiamzius.lt;
gyvojiplaneta.lt; ktkc.lt)

Paparčių šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia