Naujienos

ŠV. MORKAUS (DARŽŲ) DIENA

Balandžio 25-oji kalendoriaus lapelyje pažymėta kaip šventojo Morkaus diena. Ši diena nuo senų senovės lietuviams žymėjo daržų sodinimo ir sėjos pradžią. Žemdirbiui – svarbų svarbiausias darbas, kurio negalima nei paskubinti, nei suvėlinti. Žinoma, per pačią šventę nebuvo dirbama; papročiai tą griežtai draudžia gąsdinant, kad antraip ledai javus iškapotų, kurmiai laukus suverstų. Vienintelė išimtis – morkų sėjai, matyt, iš to vardų panašumo. Moterys darže pasėdavo morkas ir lysvės gale stamboką kuolą įsmeigdavo, kad užaugtų tokios pat didelės ir tiesios. Liaudyje gyvos sakmės apie Šv. Morkų: vieną kartą mergelė Marija sijojusi miltus ir iš jos sietą pavogęs velnias. Marija siuntusi Morkų sieto grąžinti. Morkus susipešęs su velniais, o sietą švystelėjęs iki dangaus. Dabar tas sietas šviečia nakčia (Sietynu liaudiškai vadinamas Tauro žvaigždynas). Tokia sakme Šv. Morkaus diena tarsi susiejama su Daržų diena, sėja.
Atėjus krikščionybei, ši diena sutapatinta su Šv. Morkaus varduvėmis. Šv. Morkus – vienas iš keturių evangelistų, Naujojo Testamento antrosios evangelijos autorius. Evangelija pagal Morkų parašyta graikų kalba, yra trumpiausia. Pasakojama, kad jis buvęs apaštalų Petro, Pauliaus ir Barnabo mokinys bei bendražygis, lydėjęs juos misijų kelionėse, kartu su Pauliumi apaštalavęs Romoje. Jis krikštijęs pagonis, buvo persekiojamas ir už tai nužudytas. Kaip evangelistas, jis globoja tapytojus, kaip Šv. Petro sekretorius – vertėjus, raštininkus, kanceliarijų darbuotojus, notarus. Kurpiui Šv. Anianui taisant jam sandalus ir įsidūrus yla, Morkus jį išgydė, todėl tapo batsiuvių ir odininkų globėju. Kadangi globoja stiklo dirbiniais garsią Veneciją, yra stiklo pūtųjų, akinių ir optikos prietaisų gamintojų globėjas. Jo relikvijos buvo paslėptos pintinėje, todėl globoja pintinių pynėjus. Šv. Morkaus pagalbos prašoma sergant niežais.
Šv. Morkus vaizduojamas daugiausia kaip evangelistas, o pagrindinis jo atributas yra liūtas, kartais sparnuotas, nes savo Evangeliją Morkus pradeda kalbėdamas apie Joną Krikštytoją, kurio balsas buvęs tarsi liūto maurojimas dykumoje.

(Vydija.lt)

Leave a Reply