Naujienos

TREČIASIS GEGUŽĖS SEKMADIENIS – PARTIZANŲ PAGERBIMO, KARIUOMENĖS IR VISUOMENĖS VIENYBĖS DIENA

Gegužės 16 d. minima Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenė vienybės diena. Šią dieną pagerbiami Lietuvos partizanai, kovęsi už Lietuvos nepriklausomybę, organizuojami renginiai, kurių metu visuomenė supažindinama su karine technika, vaišinama kareiviška koše, bendraujama su kariais.
Šiemet situacija neįprasta, tad ir Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną kviečiame švęsti kitaip – apsilankykime partizanų žūties ir įamžinimo vietose Palomenės seniūnijoje, uždekime žvakutę, atminimą pagerbkime tylos minute.

________________________________________
Tikriausiai nedaugelis žino, kad ši unikali tradicija prasidėjo tarpukariu. 1935 m. gegužės 26 d. Kaune pirmą kartą buvo švenčiama Kariuomenės ir visuomenės diena. Jos tikslas – supažindinti gyventojus su kariuomenės veikla. Šventė prasidėjo ryte mišiomis, o vėliau visos iškilmės persikėlė į miestą, kur vyko kariuomenės pasirodymai ir paradai. Miestiečiai ir miesto svečiai turėjo progą ne tik geriau pažinti Lietuvos kariuomenę ir ginkluotę, bet ir paragauti skanios kareiviškos košės. Ši šventė buvo surengta keturis kartus iki okupacijos pradžios.
1935 m. žurnale „Karys“ anonsuojant pirmąją Kariuomenės ir visuomenės dieną buvo rašoma: „Kariai, tą dieną visuomenės širdingai pasveikinti ir pagerbti, dvigubai padidinkim savo darbštumą, atsidėjimą krašto gynybos reikalams, giliau įsisąmoninkim savo kilniąsias pareigas ir visada būkime verti tos didžios savo piliečių pagarbos ir meilės. Visada atsiminkim, kad karį dabina ne uniforma ir ne ypatinga būsena, bet turinys, tikrosios kario dorybės. O tos dorybės mums visiems labai aiškios: gili ir nuoširdi savo krašto žmonių meilė, tikrasis begalinio pasiaukojimo kariškumas ir džentelmeniškumas. Iš tų dorybių išplaukia visos mūsų pareigos, darbai, poelgiai ir santykiai“.

(pagal vdkaromuziejus.lt)