Apie Palomenę

Palomenė – 9 km. į šiaurę nuo Kaišiadorių nutolusi gyvenvietė. Tai Palomenės seniūnijos centras. Per Palomenę teka Lomena – kairysis Neries intakas. Į Lomeną įteka Živinta. Gyvenvietėje yra du tvenkiniai, per kuriuos į Lomeną teka Vertimas. Per Palomenę nutiestas kelias Kaišiadorys-Jonava.

Parama

Svarbu
  • Formą FR 0512
  • Prašymą pildykite didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis
  • 16 skiltyje nurodykite kiek procentų ketinate skirti paramai
Informacija
  • Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 302122536
  • Paramos gavėjo pavadinimas: Palomenės kultūros centras
  • Buveinės adresas: Lomenos g. 31, LT-56383 Palomenė

Pagal LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3d., fizinis asmuo gali skirti iki 1,2% savo sumokėtos pajamų mokesčio sumos tam tikrai organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą. Būsime dėkingi, jei 1,2% savo pajamų mokesčio skirsite Palomenės kultūros centrui.

Užpildykite specialią Jums priimtino formato formą FR 0512 () ir ją pristatykite Valstybinei mokesčių inspekcijai, arba persiųskite Elektroninėje Deklaravimo Sistemoje (EDS). Pateikiantieji savo metinę pajamų mokesčio deklaraciją, šią formą turi pateikti kartu su deklaracija.

Karjeros galimybės

Šiuo metu pasiūlymu neturime.
Apie kultūros centrą

Palomenės kultūros centras įkurtas 2008 m. spalio 24 d.

Tai Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri puoselėja etninę kultūrą ir mėgėjų meną, plėtoja edukacinę veiklą bei kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo sklaidą, taip pat kuria menines programas, tenkina Palomenės seniūnijos bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą.
Palomenės kultūros centras glaudžiai bendradarbiauja su kitais Kaišiadorių rajono ir Lietuvos kultūros centrais, Kaišiadorių muziejumi, Palomenės seniūnijoje įsikūrusių kaimų bendruomenėmis, mokyklomis ir kitomis Kaišiadorių rajono įstaigomis.

Zūbiškių salė

Palomenės kultūros centrui priklauso Zūbiškių skyrius, įsikūręs Zūbiškių kaime, buvusiame K. Bajarčiaus mokyklos pastate.

SALĖS

Darbo laikas

I - V nuo 8.00 iki 17.00 val.
Pietūs nuo 12.00 iki 13.00 val.

PALOMENĖS

Virginija Kudaševičienė

Direktorė

Tel. +370 656 19 517

palomenes.kulturoscentras@gmail.com
Lomenos g. 31, LT-56383 Palomenės k.,, Kaišiadorių r. sav.

ZŪBIŠKIŲ

Nijolė Nartautienė

Kultūrinių veiklų koordinatorius ir organizatorius Zūbiškių salėje

Tel.: +370 656 19508

n.nartautiene122@gmail.com
Mokyklos g. 8,  LT-56394 Zūbiškių k., Kaišiadorių r. sav.

“Apie senuosius šio krašto gyventojus liudija Lomenos pakrantėje rastas mezolito laikų radinys – raginis kaltelis.”

Istorija

Palomenės vardas minėtas dar Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais. Išlikę LDK kariuomenės dokumentai liudija apie Palomenskio (Palomenės) dvarą netoli Žiežmarių. Kauno Vytauto Didžiojo Karo muziejuje saugomas 1625 m. rašytas Palomenės dvaro valstiečių susitarimas su kaimyninio dvaro valstiečiais dėl pono Palomenskio turto pasidalijimo. Pasirodo, valstiečiai apiplėšė savo poną ir nutarė pasidalinti jo turtą. Vėliau (1795 m.) Palomenės palivarkas su 1 sodyba ir 9 gyventojais priklausė Mykolui Zaleskiui – Zaleskių giminės šiame regione pradininkui. Tuo metu šalia palivarko buvo bajorkaimis su 6 sodybomis. Jose gyveno 43 asmenys.

Palomenės vardas minėtas ir 1863–1864 metų sukilimo metu. 1863 m. vasario 26 d. į Palomenę atvyko apie 200 šautuvais, kardais ir pistoletais ginkluotų sukilėlių. Tų metų liepos 11 d. prie Palomenės susikovė I. Pasierbskio vadovaujamas sukilėlių būrys ir pulkininko Tisdelio vadovaujamas 3 kuopų dalinys. Sukilėliai buvo priversti trauktis. Šiame sukilime dalyvavo du Palomenės gyventojai – F. Sedleckis ir J. Vaicekauskas.

1915 m. įkurta Palomenės parapija. Tuo metu Palomenės vardu buvo vadinamas kaimas, dvaras ir palivarkas. Toks gyvenvietės skirstymas išliko beveik iki XX a. vidurio.

Lankytinos vietos

Apie seniausią istorinį šio krašto laikotarpį liudija akmens amžiaus gyvenvietės. Jų pėdsakai aptikti Zūbiškių ir Rusių kaimus skalaujančiose Neries pakrantėse. Palomenės seniūnijoje aptikta ir pilkapynų (Rusių, Šilinių, Beištrakių kaimuose). Vis tik lankytinų kultūrinių turizmo objektų Palomenės seniūnijos teritorijoje  nėra daug.  Žymiausi iš jų yra šie:

  • Palomenės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia,
  • Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Šv. Mergelei Marijai bažnyčia.